EDUMom

EDUmom logo

Projektu siekiama suteikti daugiau galimybių vaiko priežiūros atostogose esančioms moterims, ugdant jų įgūdžius ir suteikiant joms galimybę įsidarbinti. Juo siekiama pagerinti 40 Europos šalių vaiko priežiūros atostogose esančių moterų įgūdžius ir žinias, daugiausia dėmesio skiriant karjeros plėtrai per vietinius mokymus.

Projektu remiamas suaugusiųjų švietimo darbo kokybės gerinimas ir naujovių diegimas per tarptautinius mokymus ir apčiuopiamų rezultatų kūrimą. Taip pat didinamas vaiko priežiūros atostogų išėjusių moterų informuotumas apie mokymąsi visą gyvenimą ir įvairias tęstinio mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Projektas suteikia galimybę vaiko priežiūros atostogų išėjusioms moterims naudotis įvairiomis mokymosi ir įgūdžių tobulinimo galimybėmis ir ištekliais specializuotoje interneto svetainėje.

working mom

Projektas skleidžiamas per renginius kiekvienoje šalyje partnerėje, taip prisidedant prie platesnių programos "Erasmus+" tikslų, kuriais skatinama lyčių lygybė, mokymasis visą gyvenimą ir aktyvus dalyvavimas darbo rinkoje.

globe

Projekto rezultatai – interneto svetainė su 20 mokomųjų vaizdo įrašų serijų įvairiomis įgūdžių ugdymo temomis, vadovas su formaliojo ir neformaliojo ugdymo galimybėmis šalyse partnerėse ir užsienyje bei skaitmeninis įrankių, skirtų užduotims internetu atlikti, sąrašas.

Projekto metu taip pat tobulinami vaiko priežiūros atostogose esančių moterų skaitmeniniai įgūdžiai per tarptautinius ir vietinius mokymus, didinamas informuotumas apie mokymąsi visą gyvenimą ir suteikiama prieiga prie įvairių mokymosi ir įgūdžių tobulinimo galimybių bei išteklių.

Partnerystę sudaro:

Švedija (koordinatorė)

Lietuva, Turkija ir Portugalija.