EDUMom

EDUmom logo

Proje, ebeveyn iznindeki kadınları beceri geliştirme ve istihdam olanakları yoluyla güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yerel eğitimler aracılığıyla kariyer gelişimine odaklanarak Avrupa ülkelerinde ebeveyn izninde olan 40 kadının beceri ve bilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje, uluslararası eğitim ve somut çıktıların oluşturulması yoluyla yetişkinlerin eğitim çalışmalarında kalite iyileştirme ve yeniliği desteklemektedir. Ayrıca ebeveyn iznindeki kadınlar arasında yaşam boyu öğrenme ve sürekli eğitim ve öğretim için çeşitli seçenekler hakkında farkındalığı artırmaktadır.

Proje, ebeveyn iznindeki kadınlara özel bir web sitesi aracılığıyla bir dizi öğrenme ve beceri geliştirme seçeneğine ve kaynağına erişim sağlamaktadır.

working mom

Proje, her bir ortak ülkede çoğaltıcı etkinlikler yoluyla yaygınlaştırılıyor ve Erasmus+ programının toplumsal cinsiyet eşitliğini, hayat boyu öğrenmeyi ve işgücü piyasasına aktif katılımı teşvik eden daha geniş hedeflerine katkıda bulunuyor.

globe

Projenin sonuçları arasında farklı beceri geliştirme konularında 20 eğitim video serisi içeren bir web sitesi, ortak ülkelerdeki ve yurtdışındaki örgün ve yaygın eğitim fırsatlarını içeren bir rehber ve çevrimiçi görevleri tamamlamak için dijital bir araç listesi yer alıyor.

Proje ayrıca uluslararası ve yerel eğitimler sırasında ebeveyn iznindeki kadınların dijital becerilerini geliştirmekte, yaşam boyu öğrenme konusunda farkındalığı artırmakta ve bir dizi öğrenme ve beceri geliştirme seçeneğine ve kaynağına erişim sağlamaktadır.

Ortaklar dir

Isvec (koordinator)

Litvanya, Turkiye ve Portekiz