EDUMom

EDUmom logo
b-creative

B-Creative / Sweden

B-Creative yra asociacija, kuri rengia kursus, renginius, seminarus įvairiomis temomis, tokiomis kaip kalbų mokymasis, virtualios kelionės, švietimo ir kultūros koncepcijos. Švedijoje ir Europoje B-Creative turi platų NVO, švietimo organizacijų ir asociacijų tinklą.

B- Creative darbuotojai turi europinių projektų patirties, mokomosios medžiagos kūrimas, rinkodara, tinklaveika ir dėmesys žmogui yra pagrindinės mūsų vertybės.

Asociacija B – Creative prisidės žiniomis, tinklaveikos įgūdžiais, sklaidos įgūdžiais ir patirtimi, įgyta vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus, kuriant turinį ir kūrybinius sprendimus.

Tropical Astral LDA

TropicalAstral Lda / Vilamoura, Portugal

TropicalAstral Lda yra privati suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja ir vertimo įmonė, daugiausia dėmesio skirianti verslo klientams Algarvės regione, teikianti privačias verslo kalbos pamokas vadovams. Kursai siūlomi pagrindinėmis Europos kalbomis. Be kalbų mokymo, TropicalAstral siūlo vertimus, korektūrą, redagavimą, balso perrašymą ir subtitrus. TropicalAstral turi didelę patirtį švietimo išteklių, svetainių kūrimo ir mobiliųjų programų kūrimo bei turinio kūrimo srityse. „TropicalAstral“ savininkas ir pagrindinis darbuotojas taip pat sukūrė mokytojų įrankių svetainę „The Language Menu“, kurią sudaro apie 33 000 mokytojų visame pasaulyje. Ši techninė ir kūrybinė patirtis taip pat yra pagrindinis indėlis, kurį „TropicalAstral“ gali įnešti į šį projektą. Nors „TropicalAstral“ yra naujai įsteigta įmonė, joje dirba darbuotojai iš daugelio skirtingų šalių, kurios visos anksčiau dalyvavo ES projektuose. TropicalAstral darbuotojų parengtą mokomąją medžiagą galima rasti (nemokamai) įvairiomis kalbomis Scribd.com, TeachersPayTeachers, SlideShare ir daugelyje kitų interneto platformų.

IVAIGO LT

IVAIGO

IVAIGO – išskirtinė organizacija Lietuvoje, nenuilstamai besirūpinanti neįgaliųjų socialine integracija ir lygiomis galimybėmis. Jos misija – šalinti kliūtis ir suteikti neįgaliesiems galimybę visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse, įsivaizduojant pasaulį, kuriame jie būtų vertinami, gerbiami ir turėtų lygias galimybes. Įgyvendindama įvairias iniciatyvas ir bendradarbiaudama su valstybinėmis institucijomis, privačiuoju sektoriumi ir pilietinės visuomenės organizacijomis, IVAIGO skatina socialinę integraciją švietimo, užimtumo, prieinamumo ir informuotumo didinimo srityse. Svarbios pastangos apima viešųjų erdvių prieinamumo gerinimą, asmeninės pagalbos paslaugų teikimą ir visuomenės požiūrio keitimą per kampanijas ir renginius. Remiama įvairių partnerių, IVAIGO yra teigiamų pokyčių varomoji jėga, ginanti neįgaliųjų teises ir socialinę integraciją Lietuvoje, pasitelkdama propagandą, paslaugas ir bendradarbiavimą.

LOGO NGO

i.Ova Youth

IOVA siekia plėtoti socialines iniciatyvas, įkvėptas demokratijos, lygybės, pliuralizmo ir jaunimo, moterų, migrantų ir neįgaliųjų švietimo, mokymo ir verslumo plėtros Aydın ir užsienyje.

Asociacijos vizija – ugdyti atsakingus, socialiai sąmoningus asmenis, gebančius tolerantiškai vertinti skirtumus.

Jos misija – remti jaunų žmonių, turinčių bendrų vertybių ir siekiančių to paties tikslo socialinėje ir kultūrinėje srityje, ugdymą, kartu rengti projektus, vykdyti reikiamą veiklą ir sudaryti sąlygas šiems projektams įgyvendinti.