EDUMom

EDUmom logo

Projektet syftar till att stärka föräldralediga kvinnor genom kompetensutveckling och anställningsmöjligheter. Det syftar till att förbättra kompetensen och kunskapen hos 40 föräldralediga kvinnor i europeiska länder, med fokus på karriärutveckling genom lokala utbildningar.

Projektet stöder kvalitetsförbättring och innovation inom vuxenutbildning genom internationell utbildning och skapandet av konkreta resultat. Det ökar också medvetenheten bland föräldralediga kvinnor om livslångt lärande och olika alternativ för fortbildning och vidareutbildning.

Projektet ger föräldralediga kvinnor tillgång till en rad olika alternativ och resurser för lärande och kompetensutveckling via en specialiserad webbplats.

working mom

Projektet sprids genom evenemang i varje partnerland och bidrar till de bredare målen för Erasmus+-programmet, som främjar jämställdhet, livslångt lärande och aktivt deltagande på arbetsmarknaden.

globe

Projektets resultat inkluderar en webbplats med 20 videoserier om olika kompetensutvecklingsämnen, en guide med formella och icke-formella utbildningsmöjligheter i partnerländer och utomlands samt en digital lista över verktyg för att göra uppgifter online.

Projektet förbättrar också den digitala kompetensen hos föräldralediga kvinnor under internationella och lokala utbildningar, ökar medvetenheten om livslångt lärande och ger tillgång till en rad olika alternativ och resurser för lärande och kompetensutveckling.

Partnerskapet består av:

Sverige (koordinator)

Litauen, Turkiet och Portugal.