EDUMom

EDUmom logo
b-creative

B-Creative / Sweden

B-Creative är en förening som utvecklar kurser, evenemang, workshops i olika ämnen som språkinlärning, virtuell resa, utbildningskoncept och kulturella begrepp. B-Creative har ett stort nätverk i Sverige och i Europa med icke-statliga organisationer, utbildningsorganisationer och föreningar.

Personalen i B-Creative har erfarenhet av europeiska projekt, utveckling av utbildningsmaterial, marknadsföring, nätverkande och fokus på individen är viktigt för oss.
B – Creative förening kommer att bidra med kunskap, spridningskunskaper och erfarenheter från nationella och internationella projekt, innehållsutveckling och kreativa lösningar.

Tropical Astral LDA

TropicalAstral Lda / Vilamoura, Portugal

TropicalAstral Lda är en privat vuxenutbildningsleverantör och digital marknadsföringsbyrå, som främst fokuserar på att tillhandahålla privata språklektioner för företagskunder i Algarve-området. Kurser erbjuds i de större europeiska språken. Förutom språkutbildning erbjuder TropicalAstral översättningar, korrekturläsning, redigering, voice-overs, undertextning och skräddarsydda lösningar för webbplatser och sociala medier.
Andra program som erbjuds inkluderar kostnadsfria portugisiska lektioner, gratis nätverksevenemang och kurser för utlandsstationerade som vill flytta till Portugal, vilket ger dem användbar information om social trygghet, skatt etc.

TropicalAstral har en betydande intern erfarenhet av utbildningsresurser, skapande av webbplatser och utveckling av mobilapplikationer och innehållsbyggande. TropicalAstrals ägare och nyckelmedarbetare har också skapat webbplatsen ””The Language Menu””, som är ett verktyg för lärare och har en medlemsbas på cirka 35 000 lärare från över 100 länder världen över. Denna tekniska och kreativa expertis är också ett viktigt bidrag som TropicalAstral kan ge till ett projekt.

TropicalAstral grundades först 2020, men har personal från många olika länder, som alla tidigare har varit involverade i EU-projekt.

Undervisningsmaterial som tagits fram av TropicalAstrals personal finns (kostnadsfritt) på olika språk på Scribd.com, TeachersPayTeachers, SlideShare och många andra plattformar på internet.

IVAIGO LT

IVAIGO

IVAIGO, en anmärkningsvärd organisation i Litauen, ägnar sig outtröttligt åt att främja social integration och lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Deras uppdrag är att eliminera hinder och ge funktionshindrade möjlighet att delta fullt ut i alla aspekter av livet, och de ser framför sig en värld där de värderas, respekteras och erbjuds lika möjligheter. Genom en rad initiativ och samarbeten med statliga institutioner, den privata sektorn och organisationer i det civila samhället främjar IVAIGO social integration inom utbildning, sysselsättning, tillgänglighet och medvetandehöjande åtgärder. Bland insatserna märks att förbättra tillgängligheten till offentliga lokaler, tillhandahålla personlig assistans och utmana samhälleliga attityder genom kampanjer och evenemang. Med stöd av olika partners är IVAIGO en drivande kraft för positiv förändring och arbetar för rättigheter och social integration för personer med funktionsnedsättning i Litauen genom påverkansarbete, tjänster och samarbete.

LOGO NGO

i.Ova Youth

IOVA syftar till att utveckla sociala initiativ, inspirerade av demokrati, jämlikhet, pluralism och utveckling av utbildning och entreprenörskap för ungdomar, kvinnor, invandrare och funktionshindrade i Aydın och utomlands.

Föreningens vision är att fostra ansvarstagande, socialt medvetna individer som kan hantera olikheter med tolerans.

Dess uppdrag är att stödja utvecklingen av unga människor med delade värderingar kring samma mål på det sociala och kulturella området, att utveckla projekt tillsammans, att genomföra nödvändiga aktiviteter och att skapa grunden för genomförandet av dessa projekt.