EDUMom

EDUmom logo
b-creative

B-Creative / Sweden

B-Creative, dil öğrenimi, sanal seyahat, eğitim kavramları ve kültürel kavramlar gibi farklı konularda kurslar, etkinlikler ve atölye çalışmaları geliştiren bir dernektir. B-Creative İsveç’te ve Avrupa’da STK’lar, eğitim kuruluşları ve derneklerle geniş bir ağa sahiptir.

B-Creative personeli Avrupa projeleri, eğitim materyallerinin geliştirilmesi, pazarlama, ağ oluşturma ve bireye odaklanma konularında deneyim sahibidir ve bizim için merkezi değerlerdir.

B – Creative derneği bilgi, ağ kurma becerileri, yaygınlaştırma becerileri ve ulusal ve uluslararası projelerden elde edilen deneyimler, içerik geliştirme ve yaratıcı çözümlerle katkıda bulunacaktır.

Tropical Astral LDA

TropicalAstral Lda / Vilamoura, Portugal

TropicalAstral Lda, ağırlıklı olarak Algarve bölgesindeki kurumsal müşterilere odaklanan, özel yönetici iş dili dersleri veren özel bir yetişkin eğitimi sağlayıcısı ve çeviri şirketidir. Kurslar başlıca Avrupa dillerinde sunulmaktadır. TropicalAstral, dil eğitimine ek olarak çeviriler, redaksiyon, düzenleme, seslendirme ve altyazı hizmetleri sunar.

TropicalAstral, eğitim kaynakları, web sitesi oluşturma ve mobil uygulama geliştirme ve içerik oluşturma konularında önemli bir şirket içi deneyime sahiptir. TropicalAstral’ın sahibi ve kilit çalışanı, dünya çapında yaklaşık 33.000 öğretmenden oluşan bir üye tabanına sahip olan öğretmenler aracı web sitesi “Dil Menüsü”nü de oluşturmuştur. Bu teknik ve yaratıcı uzmanlık, TropicalAstral’ın bir projeye getirebileceği önemli bir katkıdır.

TropicalAstral yeni kurulmuş bir şirket olmakla birlikte, tümü geçmişte AB projelerinde yer almış birçok farklı ülkeden çalışan personele sahiptir.

TropicalAstral personeli tarafından hazırlanan öğretim materyalleri, Scribd.com, TeachersPayTeachers, SlideShare ve diğer birçok internet platformunda farklı dillerde (ücretsiz) bulunabilir.

IVAIGO LT

IVAIGO

Litvanya’da dikkate değer bir kuruluş olan IVAIGO, kendisini yorulmaksızın engelli bireyler için sosyal içerme ve fırsat eşitliğini teşvik etmeye adamıştır. Misyonları, engelleri ortadan kaldırmak ve engelli bireyleri hayatın her alanına tam olarak katılmaları için güçlendirmek, onlara değer verilen, saygı duyulan ve eşit fırsatların sunulduğu bir dünya hayal etmektir. IVAIGO, devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile bir dizi girişim ve işbirliği yoluyla eğitim, istihdam, erişilebilirlik ve farkındalık yaratma alanlarında toplumsal entegrasyonu teşvik etmektedir. Kamusal alanların erişilebilirliğinin iyileştirilmesi, kişisel yardım hizmetlerinin sağlanması ve kampanyalar ve etkinlikler yoluyla toplumsal tutumlara meydan okunması kayda değer çabalar arasındadır. Çeşitli ortaklar tarafından desteklenen IVAIGO, savunuculuk, hizmetler ve işbirliği yoluyla Litvanya’daki engelli bireylerin haklarını ve sosyal içermelerini savunarak olumlu değişim için itici bir güç olarak durmaktadır.

LOGO NGO

i.Ova Youth

IOVA, Aydın ve yurtdışında gençler, kadınlar, göçmenler ve engellilerin eğitim, eğitim ve girişimcilik gelişimini teşvik eden demokrasi, eşitlik, çok seslilikten ilham alan sosyal girişimleri geliştirmeyi amaçlar.

Derneğin vizyonu, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşabilen sorumlu, toplumsal bilinçli bireyler yetiştirmektir.

Misyonu, toplumsal ve kültürel alanda aynı hedef etrafında ortak değerlere sahip gençlerin gelişimini desteklemek, projeleri birlikte geliştirmek, gerekli faaliyetleri yürütmek ve bu projelerin uygulanmasının zeminini oluşturmaktır.