EDUMom

EDUmom logo

Transnationellt möte i Vilamoura, Portugal 16.11.2023

Edumom-projektets kick-off-möte samlade alla partners den 16 november 2023 i den pittoreska staden Vilamoura i Portugal. Mötet visade sig inte bara vara produktivt utan också ett värdefullt tillfälle för partnerna att knyta kontakter på en personlig nivå och främja närmare arbetsrelationer.

Mötesagendan innehöll viktiga diskussioner om de specifika resultat som varje partner behövde förbereda. Ämnen som spridningsstrategier och det övergripande projektarbetet utforskades grundligt. Syftet med samarbetet var att lägga grunden för ett framgångsrikt och sammanhållet genomförande av Edumom-projektet.

En av huvudpunkterna under mötet var en presentation av TropicAslstral Lda, som fokuserade på videohandledning och hur man skapar effektiva videor. Workshopen, med titeln ”Hur gör man en video?”, mottogs varmt av alla partner, som uppskattade de praktiska insikter som gavs. Denna session visade sig vara avgörande för att vägleda partnerna i skapandet av viktiga projektvideor, voice overs och enhetlighet för alla videor som ska göras.

Den fängslande miljön i Vilamoura erbjöd inte bara en gynnsam miljö för givande diskussioner utan också en chans för partnerna att engagera sig med varandra utanför mötet. En härlig lunch på en lokal portugisisk restaurang i Vilamouras småbåtshamn gav partnerna möjlighet att njuta av regionens mat och fördjupa sig i den lokala kulturen.

Vilamouras småbåtshamn, som är ett välkänt turistmål, gav mötet en extra charm. Partnerna fick möjlighet att utforska detta livfulla område och skapa minnesvärda stunder som gick utöver projektets agenda.

Allt eftersom dagen fortskred stärktes banden mellan partnerna ytterligare. En förtrollande middag på en av Vilamouras stränder skapade en avslappnad miljö för mer informell interaktion och trevliga stunder, vilket stärkte känslan av kamratskap bland Edumom-teamet.

Sammanfattningsvis kan sägas att målen för det första Edumom-projektmötet inte bara uppfylldes utan överträffade alla deltagares förväntningar. Kombinationen av professionella diskussioner, kulturell fördjupning och teambuildingaktiviteter skapade en helhetsupplevelse som lade grunden för en samarbetsinriktad och framgångsrik projektresa.

Edumom-partnerna lämnade Vilamoura med inte bara en tydligare färdplan för sitt projekt när det gäller deras uppgifter med administration, spridning, videoskapande och den kommande LTTA i Sverige utan också med goda minnen av en gemensam upplevelse som utan tvekan kommer att bidra till ett mer effektivt och trevligt samarbete i framtiden. Framgången med detta inledande möte lägger en solid grund för den positiva utvecklingen av Edumom-projektet när partnerna påbörjar det spännande och inflytelserika arbete som ligger framför dem.