EDUMom

EDUmom logo

En serie med 20 utbildningsvideor om olika kunskaper kommer att utvecklas.

Ämnena kommer att omfatta följande:
Falska nyheter, mediekunskap, personliga och yrkesmässiga kunskaper, CV-förberedelser, Microsoft Office-kunskaper, entreprenörsattityd, mjuka färdigheter och kognitiva färdigheter, språkutbildning, videoredigering, marknadsföring på sociala medier och finansiell kompetens.

Mer information kommer snart.